ถ้าจะพูดถึงคำว่า สตรีนิยม (Feminism) ขึ้นมาแล้ว คนทั่วไปส่วนใหญ่คงจะนึกถึงภาพกลุ่มผู้หญิงที่หัวรุนแรง ที่สามารถใช้วิธีพิสดารมากมายเพื่อที่จะเรียกร้องความเสมอกันระหว่างเพศ