เกมส์ที่มีหลากหลาย ย่อมมีทั้งเกมที่ส่งผลดีและผลเสียคละเคล้ากันไป

เกมส์หลายแบบที่แทบเกลื่อนโลก อาจเป็นแหล่งเสริมสร้างความรู้ดี ๆ พร้อมทั้งส่งความสุขให้กับน้องๆ ได้อย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกมส์ที่ทำให้เด็ก ๆ อาจเล่นได้กันทุกคน กลับน่าดึงดูดมากกว่าเกมส์ประเภทอื่น ๆ แต่ต้องพิจารณาให้ดีเสียก่อน มิเช่นนั้นผลที่ตามมาอาจจะทำให้ผู้เล่นกลุ่มเด็ก ๆ เกิดปัญหา ทางที่ดีผู้ปกครองควรหาทางแก้ที่ดีสำหรับน้องๆ ให้มากที่สุด

 
พร้อมกับอย่างที่ได้กล่าวมาข้างต้น เกมมีมากมายจนแทบเกลื่อนโลก เพราะเช่นนั้นเกมส์ในส่วนที่ดีนั้น ก็จะเป็นเหตุให้เด็ก ๆ เกิดการพัฒนาสมอง สามารถฝึกทักษะสติปัญญา และการเรียนรู้ภายในแต่ละด้านได้อย่างง่าย ๆ ส่งผลให้ปัจจุบันนี้ สื่ออิเล็กทรอนิกส์มีความสำคัญเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกมส์ที่ได้ปรากฏให้เห็นอยู่ ณ ตอนนี้ ซึ่งเกมส์จะมีหลากหลายแบบอย่างด้วยกัน ที่จะทำเอาผู้เล่นเกิดความเพลิดเพลินได้อย่างแน่นอน เพราะฉะนั้น เกมส์จึงเป็นเหตุให้เด็ก ๆ ไม่อาจปฏิเสธได้เลยว่า อาจทำให้เด็ก ๆ สนุกสนาน แต่ในเวลาเดียวกันในการเล่นเกมส์จะมีผลต่อพฤติกรรมในการเปลี่ยนแปลงภายในทางที่ดี หรือไม่ดีก็เป็นได้  แต่ในเวลาเดียวกันคงทำให้เห็นผลเสียตามมาก็ได้ เพราะเช่นนั้นจึงทำให้เด็ก ๆ ที่ได้เล่นเกมส์คงเกิดอะไรขึ้นโดยที่เราคิดไม่ถึงนั่นเอง ดังนั้น ถ้าผู้เล่นในกลุ่มเด็ก  ๆ ขาดความรู้ภายในการแยกแยะในโลกของเกมส์ พร้อมทั้งโลกของความเป็นจริงได้
 
เกมส์
ความประพฤติการเล่นเกมส์ของน้องๆ ย่อมเปลี่ยนแปลงไปตามเวลา พร้อมทั้งหลายครั้งที่เด็ก ๆ บางท่านคงเกิดการลอกเลียนแบบความประพฤติของเกมส์ ทำให้เกิดปัญหาตามมา  ถือได้ว่าเกมส์มีอิทธิพลต่อผู้เล่นได้เช่นกัน ล่าสุดได้มีการพัฒนาเกมส์ที่มีแต่สร้างสรรค์ และให้ข้อคิดกับเด็ก ๆ ได้เป็นอย่างดี ไม่เหมือนเกมส์ในสมัยเก่า อาจเป็นเกมส์ที่ไม่สมจริง จึงทำให้เด็ก ๆ ไม่สนใจ จนมายุคนี้ได้มีการพัฒนามากเพิ่มขึ้น จนกลายเป็นเกมส์ที่มีผู้สนใจเป็นอย่างมากมาย