อุปสรรคข้างในเกมส์ จะช่วยทำเอาเด็กๆ ได้ฝึกซ้อมการแก้ไข

การค้นเจอปัญหาข้างในเกมส์ ช่วยสอนให้ผู้เล่นเกมส์ได้ต่อสู้กับความลำบาก สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นข้อคิด ที่นำมาสู่ความสำเร็จภายในแต่ละขั้น โดยอาจทำให้เด็กๆ รู้สึกมีความสุข และรับรู้ได้ว่าตัวเองมีความสามารถมากพอ ที่จะต่อสู้หรือทำการเล่นเกมส์เพื่อผ่านด่านต่อ ๆ ไป และยิ่งถ้าหากว่าได้ผ่านด่านมากขึ้นเท่าไหร่ โลกใบใหม่ภายในรูปแบบเกมส์ก็จะยิ่งสนุกมากขึ้นเท่านั้น และนี่ก็คืออีกหนึ่งมิติ ที่เป็นต้นเหตุหลัก ๆ จนเป็นเหตุให้เด็ก ๆ ติดเกมส์นั่นเอง และในโลกของความเป็นจริง ไม่ว่าจะเป็นเด็ก  วัยรุ่น วัยผู้ใหญ่ ทุกคนสามารถเลือกที่จะเล่นเกมส์ได้ แต่ทว่าการยับยั้งและรู้จักกาลเทศะภายในการเล่นเกมส์ของแต่ละวัย ย่อมที่จะมีต่างกัน เพราะฉะนั้น ผู้ปกครองควรให้คำแนะนำ และควรดูแลเด็ก ๆ ภายในทุกช่วงขณะที่เขาเล่นเกมส์ ถึงจะดีที่สุดคะ

 

ความนิยมชมชอบที่มาพร้อมกับความพึงพอใจ ชวนให้เด็กๆ หลงใหลไปกับการเล่นเกมส์ ถึงแม้ว่าเด็ก ๆ จะให้ความสนใจกับสิ่งนี้ แต่ทว่าก็นับได้ว่าไม่ใช่เรื่องผิดแต่อย่างไร แต่ขอให้คิดว่า ประหนึ่งว่าคุณจะต้องรู้จักไปพร้อมกับการเล่นเกมส์ที่พอดี และมีความพอเหมาะกับตัวคุณ เนื่องจากการเล่นเกมส์นั้น มิได้แบ่งเพศหรือแบ่งช่วงอายุ ว่าใครจะอาจเล่นเกมส์ได้หรือไม่ได้ แต่ทว่าความรู้จักพอดีหรือรู้จักที่จะเล่น ถือได้ว่าเป็นสิ่งที่ดีและอาจเตือนสติผู้เล่นเกมส์ได้เท่าทัน สิ่งหนึ่งที่เด็ก ๆ ส่วนใหญ่ค่อนข้างผิดพลาด นั่นก็คือ การติดเกมส์หรือการเล่นเกมส์แบบไม่รู้ช่วงวันและเวลา เด็ก ๆ ส่วนใหญ่มักจะมีความสุขไปพร้อมกับการเล่นเกมส์อยู่เสมอ เนื่องจากครั้งใดที่เด็กๆ ได้เข้าถึงตัวเกมส์และเนื้อหาของเกมส์ เด็ก ๆ จะได้จำลองและได้จินตนาการไปยังโลกใบใหม่ โลกที่มีตัวแสดงหลัก ๆ ของเกมส์ และผู้เล่นเกมส์ส่วนมากก็มักจะต้องแก้ไข หรือทำการต่อสู้กับศัตรู