การแปรงฟันที่ถูกวิธี เป็นจิตสำนึกที่น้องๆ ทุกคนจะต้องมี

จุดดีสำหรับเด็กๆ ทุกท่าน ถ้าหากผู้ปกครองได้ทำการปลุกจิตสำนักให้เด็กๆ หันมาแปรงฟันได้อย่างถูกวิธีตั้งแต่ยังเล็ก พวกเขาก็จะติดเป็นนิสัยพร้อมกับสามารถทำภารกิจมากมาย ของตัวเองในชีวิตทุกวันได้อย่างถูกต้อง พร้อมกับมีความสมบูรณ์แบบในแต่ละด้านมากยิ่งขึ้น

 
การแปรงฟัน
ที่ผ่านมาเป็นเพราะว่าการแปรงฟันที่ถูกจริง ๆ แล้ว จะต้องมีขั้นตอนในการแปรง ที่ต่างกันออกไปภายในแต่ละท่วงท่า มีผลกระทบให้ขั้นตอนแปรงฟันที่ถูกต้องนั้น เด็ก ๆ ส่วนใหญ่คงจะยังไม่ทราบและไม่รับทราบอย่างแน่ชัด ว่าตนเองจะต้องทำการแปรงฟันยังไงบ้าง ถึงจะถือได้ว่าเป็นการแปรงฟันที่ถูกต้องพร้อมทั้งมีความบริบูรณ์ที่สุด ส่วนหนึ่งส่วนใดทางด้านของการแปรงฟันที่ถูกต้อง ชาวไทยส่วนใหญ่คงมองข้ามกันเสียส่วนมาก  เพื่ออาจนำแปรงสีฟันซอกซอนเข้าไปถึงฟันแต่ละซี่ เพื่อให้ได้ครบทุกซี่ข้างในช่องปาก แต่บางคราวการแปรงฟันที่ถูกต้องก็ทำเอาคนแปรงฟันเกิดความเบื่อหน่าย พร้อมทั้งเลือกที่จะแปรงฟันด้วยกระบวนการง่าย ๆ ในแบบฉบับของตนเอง ดังนั้น การที่ผู้ปกครองจำนวนมาก พยายามที่จะปลูกจิตสำนึกการแปรงฟันที่ถูกต้องให้กับน้องๆ นั้น ถือได้ว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องอย่างมาก พร้อมทั้งควรกระทำให้ได้มาก
 
ข้อผิดพลาดที่อาจก็เกิดขึ้นได้ หากเด็กๆ ไม่ได้ถูกฝึกให้แปรงฟันได้อย่างถูกต้องตั้งแต่เล็กๆ เขาทั้งหลายก็จะเกิดความเบื่อและทำการแปรงฟันในแบบฉบับวิธีการแปรงฟันของตนอีกเช่นกัน ส่วนจะแปรงมากแปรงน้อย ผู้ปกครองเองก็มิอาจจะรับรู้ได้ในช่วงหลัง ๆ ที่เด็กๆ อาจปฏิบัติภารกิจส่วนบุคคลได้แล้ว