จินตนาการพร้อมทั้งวิชาความรู้ใหม่ ๆ ที่สามารถเปลี่ยนแปลงเด็กๆ ได้ ผ่านการเล่นเกมส์ต่อสู้

การคาดการณ์พร้อมกับความเป็นไปได้ของน้องๆ เมื่อได้เล่นเกมส์ต่อสู้ เด็ก ๆ อาจจะเกิดความสนุกสนาน เพลิดเพลิน พร้อมกับได้ทักษะบางอย่างทาง ด้านความคิด แต่ถ้าหากทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่เช่นนี้แล้ว ผู้ปกครองอาจจะต้องคอยดูแลและให้คำเสนอ แนะแก่เด็ก ๆ มากยิ่งขึ้นค่ะ

 
 
การสร้างเสริมจินตนาการจำนวนมากของเด็ก ๆ มักจะสังเกตเห็นเกมส์เป็นโลกใบใหม่ ที่เขาทั้งหลายเองชื่นชอบและอยากจะอยู่ในโลกใบนั้น การเล่นเกมส์เป็นระยะเวลานานจะทำให้จินตนาการพร้อมทั้งความคิดของเขามีมากยิ่งขึ้น เด็ก ๆ จำนวนมากที่ชื่นชอบไปกับการเล่นเกมส์ต่อสู้ ย่อมที่จะมีลักษณะเด็ดขาดมากขึ้น กล้าหาญเพิ่มขึ้น และกล้าที่จะตัดสินใจด้วยตัวเองมากยิ่งขึ้น ส่วนต่าง ๆ เหล่านี้สามารถเกิดขึ้นได้ หลังจากที่เด็ก ๆ ได้ลุ่มหลงไปกับการเล่นเกมส์ต่อสู้มาก จนเกินดี จนเกมส์พลิกชีวิตของพวกเขา ให้กลายเป็นเด็กที่กล้าหาญและมีนิสัยที่ เปลี่ยนแปลง ซึ่งภายในส่วนต่าง ๆ เหล่านี้จะกลายเป็นจินตนาการ พร้อมกับความคิดที่สื่อให้เห็นทิศทางที่ดีหรือ เปล่านั้น ผู้ปกครองน่าจะให้ความสนใจพร้อมกับติดตามอยู่ เสมอ ก็เพราะว่าเวลาว่างของเด็ก ๆ อาจจะยังคงมีอยู่มาก แต่ถ้าว่าเมื่อเขาเติบโตเวลาว่างของเขาจะค่อย ๆ หมดไป เพราะทุกอย่างของเขาทั้งหลายจะต้อง เปลี่ยนแปลงพร้อมกับมีการปรับเปลี่ยน ถึงแม้ว่าการเล่นเกมส์อาจจะมีประโยชน์ ภายในบางส่วนกับพวกเขา แต่การหมกหมุ่นหรือว่าการเล่นเกมส์ประเภทใดประเภท หนึ่งมากจนเกินควร ก็อาจจะทำให้พฤติกรรมของพวกเขาเปลี่ยนไปเช่นเดียวกัน
 
เกมส์

รวมเกมส์มากมายไว้สำหรับคนชอบเล่นเกมส์ http://gameonline.thaiza.com/

 
การตอบสนองเป็นไปกับทำนองเดียวกับวัย ที่ต้องการแบบอย่าง และพวกเขาก็พร้อมที่จะลอกแบบตัวอย่างนั้น ๆ อย่างเช่นการที่เด็ก ๆ ลุ่มหลงไปกับการเล่นเกมส์ต่อสู้ พวกเขาอาจจะมีพฤติกรรมอยากจะต่อสู้กับใครสักคน หรือว่ากล้าที่จะต่อสู้กับสิ่งต่าง ๆ มากยิ่งขึ้นนั่นเอง