เมื่อผลประโยชน์ของเกมส์ก ข ค นับได้ว่ามีอยู่มากมาย พร้อมทั้งถึงแม้ว่าเด็ก ๆ จะยังไม่ได้ริเริ่มที่จะทำการเรียนรู้พยัญชนะไทยได้อย่างเต็มที่ แต่ทว่าการที่เด็ก ๆ ได้รู้จัก ได้พบเห็น และได้ลองเล่นเกมส์ก ข ค เด็ก ๆ อาจได้ริเริ่มและทำการฝึกหัด เพื่อที่จะสามารถศึกษาพยัญชนะไทยเหล่านี้ได้มากยิ่งขึ้น เพราะฉะนั้น หากผู้ปกครองกำลังเสาะหาเกมส์ดี ๆ ให้กับเด็ก ๆ อยู่ ก็อย่าลืมที่จะลองให้เด็กๆ ได้ทำความรู้จักเข้ากับเกมส์ก ข ค เผื่อว่าเด็ก ๆ คงจะเกิดความชื่นชอบที่จะทำความเข้าใจสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้มากเพิ่มขึ้นในอนาคตก็เป็นได้ และยิ่งไปกว่านี้ ความสนุกสนานที่มาพร้อมทั้งการฝึกฝนพร้อมกับเรียนรู้ ย่อมเป็นบทบาทที่ดีที่ทำให้เด็ก ๆ ได้มีพัฒนาการทางด้านหลากหลาย  จนกระทั่งเป็นเหตุให้พวกเขามีศักยภาพไปในที่สุด

 
เกมส์ก ข ค
และสิ่งสำคัญคือเด็กๆ จะต้องได้เรียนรู้สิ่งมากมาย ไปพร้อมกับวัยอันควร และเด็ก ๆ สามารถที่จะจดจำสิ่งหลากหลาย ได้มากยิ่งขึ้น นอกจากของเล่นแล้วก็ยังคงมีเกมส์ประเภทต่างๆ ที่ถูกนำเสนอให้เป็นเกมส์เพื่อเด็ก ตัวอย่างเช่นเกมส์ก ข ค ซึ่งนับได้ว่าเป็นเกมส์ชนิดหนึ่งที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะทางด้านผู้ปกครองส่วนมาก ที่พยายามจะแนะนำพร้อมกับพยายามสอนให้เด็ก ๆ ได้เรียนรู้กับตัวอักษรไทยต่าง ๆ ที่มีความหมายทางด้านภาษาไทยเป็นอย่างมากมาย และในอนาคตอันใกล้เด็ก ๆ คงจะต้องเข้าเรียน และจะต้องศึกษากับสิ่งต่าง ๆ กลุ่มนี้เป็นที่แน่นอนอยู่แล้ว ในระหว่างนี้หากเด็กๆ ได้ริเริ่มและได้ทำความรู้จักไปก่อน ก็คงส่งผลดีในอนาคตเพื่อพวกเขาโดยตรง