ขณะเด็ก ๆ ได้เรียนรู้สิ่งต่าง ๆ ไปพร้อมวัยอันควร และน้องๆ สามารถที่จะจดจำสิ่งต่าง ๆ ได้มากยิ่งขึ้น นอกจากของเล่นแล้วก็ยังคงมีเกมส์ชนิดต่าง ๆ ที่ถูกนำเสนอให้เป็นเกมส์เพื่อเด็ก อย่างเช่นเกมส์ก ข ค ซึ่งถือได้ว่าเป็นเกมส์แบบหนึ่งที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านผู้ปกครองส่วนมาก ที่พยายามจะแนะนำพร้อมทั้งพยายามสอนให้เด็ก ๆ ได้เรียนรู้กับพยัญชนะไทยต่าง ๆ ที่มีความสำคัญทางด้านภาษาไทยเป็นอย่างมากมาย และในอนาคตอันใกล้น้องๆ อาจต้องเข้าเรียน และจะต้องทำความเข้าใจกับสิ่งต่าง ๆ กลุ่มนี้เป็นที่แน่นอนอยู่แล้ว ภายในระหว่างนี้หากเด็ก ๆ ได้ริเริ่มพร้อมทั้งได้ทำความรู้จักไปก่อน ก็อาจส่งผลดีในอนาคตเพื่อพวกเขาโดยตรง

 
เกมส์ก ข ค
ซึ่งคุณค่าของเกมส์ก ข ค นับได้ว่ามีอยู่มากเช่นเดียวกัน ถึงแม้ว่าเด็ก ๆ จะยังมิได้ริเริ่มที่จะทำการศึกษาพยัญชนะไทยได้อย่างเต็มที่ แต่ว่าการที่เด็ก ๆ ได้รู้จัก ได้พบ และได้ลองเล่นเกมส์ก ข ค เด็ก ๆ อาจได้ริเริ่มพร้อมกับทำการฝึกฝน เพื่อที่จะสามารถเรียนรู้พยัญชนะไทยกลุ่มนี้ได้มากเพิ่มขึ้น ดังนั้น หากผู้ปกครองกำลังเสาะหาเกมส์ดี ๆ ให้กับเด็ก ๆ อยู่ ก็อย่าลืมที่จะทดลองให้น้องๆ ได้ทำความรู้จักพร้อมกับเกมส์ก ข ค เผื่อว่าเด็ก ๆ คงเกิดความนิยมชมชอบที่จะเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ กลุ่มนี้มากยิ่งขึ้นภายในอนาคตก็เป็นได้ และยิ่งไปกว่านี้ ความสนุกที่มาพร้อมกับการฝึกหัดและเรียนรู้ ย่อมเป็นบทบาทที่ดีที่เป็นเหตุให้เด็ก ๆ ได้มีความก้าวหน้าทางด้านต่าง ๆ  จนกระทั่งทำให้พวกเขามีความสามารถไปในที่สุด

เกม